ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η στρατηγική της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι:

  • Η διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης της στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα.
  • Η παρουσία της σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα.
  • Η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.
  • Η δραστηριοποίησή της σε νέους τομείς όπως η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στις κατασκευές.
  • Η συνεργασία με Ελληνικές και ξένες εταιρείες Real Estate