ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η Ανάπτυξη Ακινήτων ( οικισμοί εξοχικών κατοικιών, εμπορικά κέντρα, εκθεσιακοί & συνεδριακοί χώροι, κλπ) αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας , αποφέροντας σημαντικό κέρδος στον επενδυτή.
Για τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ανάπτυξη Ακινήτων και με σεβασμό στα επενδυτικά τους σχέδια η ΑΙΑΣ Α.Ε. προσφέρει τις παρακάτω Υπηρεσίες:

  1. Διαγνωστικές Μελέτες βιωσιμότητας επένδυσης
  2. Σχεδιασμός και οργάνωση της επένδυσης
  3. Έλεγχος κόστους της επένδυσης
  4. Χρονικός προγραμματισμός
  5. Προτάσεις βελτίωσης της μελέτης του έργου
  6. Επίβλεψη υλοποίησης όλων των φάσεων της επένδυσης