ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η ΑΙΑΣ Α.Ε. στελεχώνεται από έμπειρους και ικανούς επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων που άπτονται των δραστηριοτήτων της. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΙΑΣ Α.Ε. εκτελεί τα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, με συμμόρφωση στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Η δομή της εταιρείας είναι η εξής:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τμήμα Κατασκευής Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευής Ιδιωτικών Έργων Λογιστήριο Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Τμήμα Κοστολόγησης Τμήμα Διαχείρισης Έργων Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Νέων Τεχνολογιών Τμήμα Πιστοποίησης Ακινήτων
Τμήμα Δημοπρασιών